Middagsymposium


7 november 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur - Inloop

13.30 uur - Opening Dagvoorzitter
Aswintha Mandemaker, trainer en (team)coach bij Profila Zorg

13.35 uur - Fundamenten voor een positief groepsklimaat
Een goede basis vergroot de kans op een gunstig groepsklimaat. Als de basis ontbreekt, moet er veel bijgestuurd worden door begeleiders en wordt zelfs het proactief bevorderen een hele uitdaging. Wat houden die fundamenten in en hoe bouw je hieraan bij voor specifiek de (L)VG groepen?
Aswintha Mandemaker, trainer en (team)coach bij Profila Zorg en Marit Verweij, orthopedagoog, gedragsdeskundige bij Profila Zorg

14.30 uur - Pauze

15.00 uur – Proactief het groepsklimaat bevorderen
Proactieve interventies vallen in de categorie ‘weinig urgent, heel belangrijk’. Het inzetten van deze interventies geeft een gevoel van grip, zelfs in complexe situaties binnen (L)VG groepen. Over welke interventies gaat het en wat is het effect ervan?
Aswintha Mandemaker, trainer en (team)coach bij Profila Zorg en Marit Verweij, orthopedagoog, gedragsdeskundige bij Profila Zorg

16.00 uur – Discussie
16.15 uur - Borrel en nazit

17.00 uur - Einde