Middagsymposium


7 november 2019


Bildung.city | Amsterdam

Vaak wordt er pas serieus iets gedaan met groepsdynamiek als het niet lekker loopt in de groep. Eigenlijk loop je dan al achter de feiten aan. Een stabiel en positief groepsklimaat begint bij een goed fundament, wordt proactief bevorderd en wordt bijgestuurd als het nodig is. Hiervoor zijn specifiek op de (L)VG doelgroep afgestemde interventies nodig.

Centrale vraag: wat houdt een goed fundament in en welke interventies kun je als begeleiders en gedragsdeskundigen proactief inzetten om een positief groepsklimaat te bevorderen?

DOEL

Na dit Middagsymposium heeft u:

Een groter bewustzijn van, en nieuwe inzichten in de invloed die u en uw teamleden hebben op het groepsklimaat en de groepsdynamiek.
Een nieuw denkkader, waarmee u kunt kijken naar de cliënt binnen de context van de groep en naar de dynamiek in de groep. Hierdoor kunt u de context van de groep zowel onderdeel van de probleemanalyse maken, als onderdeel van de oplossing.
Tools voor het methodisch werken aan een positief groepsklimaat.
Handvatten voor hoe u de dynamiek in woon- of dagbestedingsgroep positief kunt beïnvloeden, vooral ook voordat het mis gaat.


Gratis bij deelname


Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Aswintha Mandemaker
t.w.v. €32,00
 Doelgroep

O.a. groepsbegeleiders, gedragsdeskundigen, teamleiders en managers die betrokken zijn bij woongroepen voor mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (grofweg IQ tussen 35 en 70). Het is ook interessant voor wie met een doelgroep werkt die daar dicht omheen ligt, zoals dagbestedingsgroepen of LVB groepen.

 

Deelnamekosten

 

Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 139,- excl. BTW, dit is inclusief consumpties, boek en borrel.

Meer informatie over kortingen en de voorwaarden.